trenarfrgeorgiaru

ფიქსირებული ბეტონის შემრევი ქარხნები

07.07.2022
337
ფიქსირებული ბეტონის შემრევი ქარხნები

ფიქსირებული ბეტონის შემრევი ქარხნები  აერთიანებენ კომპონენტებს, როგორიცაა ქვიშა, ცემენტი, ღორღი და   წყალი.  მათი საშუალებით  ასევე ხდება  წარმოებული ბეტონის სატვირთო მიქსერებში მოთავსება. ფიქსირებული ბეტონის შემრევი ქარხნები ძირითადი მოიცავენ შემდეგ კომპონენტებს: ნედლეულის  ბუნკერს,  ნედლეულის ასაწონ ლენტს, მიქსერის მიმწოდებელ ლენტს,  ცემენტის ამწონი ბუნკერს, წყლის ამწონ ბუნკერს. დანამატის ასაწონ განყოფილებას, ნედლეულის შესანახ  ბუნკერს. ბეტონის მიქსერს, საკონტროლო კაბინას, ცემენტის სილოსს, ცემენტის სპირალურ მილს და  ფილტრს. ყველა ეს კომპონენტი სისტემის შეუცვლელი ძირითადი ნაწილია  და ერთ-ერთი მათგანის არარსებობა ან უკმარისობა ხელს უშლის სისტემის გამართულად  მუშაობას და გამორიცხავს მის ფუნქციონირებას. როგორ ძემოთ აღნიშნულიდან მიხვდით, ამ ტიპის ქარხანა  საკმაოდ რთული ტიპისაა და თითოეულ მათგანს აქვს ცალკეული მოვალეობები სისტემის  გამართული და უწყვეტი მუშაობისთვის. რადგან ფიქსირებული ბეტონის შემრევი ქარხანა მუდმივადაა დამონტაჟებული გარკვეულ ადგილას, საპროექტო ეტაპი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კომპანიები  ახორციელებენ  სპეციალურ საპროექტო პროექტირებას და ტექნიკურ-ეკონომიკურ შესწავლას დასამონტაჟებელი ტერიტორიისა და ტერიტორიის მახასიათებლების მიხედვით, თავისი მომზადებული და აღჭურვილი პერსონალით.  ქარხნები მზადდება  ისე რომ არ მოხდებს  ბუნების დაზიანება ყველა შესაბამისი რეკომენდაციის დაცვით.

ფიქსირებული ბეტონის შემრევი ქარხნები

ფიქსირებული ბეტონის შემრევი ქარხნები; განვითარებულ ქვეყნებს აქვთ მრავალი მნიშვნელოვანი ტექნოლოგია. ეს ტექნოლოგიები გამოიყენება სხვადასხვა ფორმით ყველა სფეროში, ეს პროდუქტები ძალზედ აადვილებს დღევანდელ სამუშაო ცხოვრებას, რადგან როგორც მოგეხსენებათ მშენებლობა ყველაზე სწრაფად მზარდი და განვითარებადი ინდუსტრიაა როგორც მთელს მსოფლიოში,  რადგან მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა და ურბანული ტრანსფორმაცია, ყოველდღიურად ასობით ახალი მშენებლობის დაწყების ვალდებულებას ქმნის, ბეტონის ქარხნები სწრაფად ანაცვლებენ ბეტონის წარმოების  ძველ სტილს სრულიად ახალი ტექნოლოგიებით. ბეტონის შემრევი ქარხნის  ერთ-ერთი სახეობაა ფიქსირებული ბეტონის შემრევი ქარხნები, ფიქსირებული  ბეტონის ქარხნის ძირითადი აღჭურვილობაა:  ნედლეულის ბუნკერი და  მისივე  ასაწონი ლენტი,  მიქსერი თავის მიმწოდებელი ლებტით , ბუნკერი რომელიც წონის ცემენტს, ნედლეულის შესანახი  ბუნკერი,  ბეტონის მიქსერი,  ცემენტის სილოსი, სილოსის ფილტრი, ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპონენტი სისტემის შეუცვლელი ძირითადი კომპონენტია და ერთ-ერთი მათგანის არარსებობა ან უკმარისობა ხელს უშლის სისტემის მუშაობას და გამორიცხავს მათ ხარისხიან  ფუნქციონირებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამ ტიპის ფიქსირებული ბეტონის შემრევი  ქარხნები  საკმაოდ რთული ტიპისაა და თითოეულ მათგანს აქვს ცალკეული მოვალეობები სისტემაში მისი  უწყვეტი მუშაობისთვის.

კომპაქტური ბეტონის შემრევი ქარხანა

კომპაქტურიბეტონისშემრევიქარხანა არის მრავალფუნქციური ბეტონის შემრევი ქარხანა, რომელიც აერთიანებს მობილური ბეტონის შემრევი ქარხნის უპირატესობებს და სტაციონარული შემრევი  ქარხნის უპირატესობებს. ეს არის ბეტონისთვის საჭირო ნაგებობები, რომლებიც შეიძლება დამონტაჟდეს როგორც დაბალი, ასევე მაღალი სიმძლავრის წარმოებაში. კომპაქტურიბეტონისშემრევიქარხანა ყველაზე აშკარა უპირატესობები არის  მისი ძალიან დაბალი ღირებულება სხვა ტიპებთან შედარებით, მარტივი და ეკონომიური ტრანსპორტირება 1 ან 2 კონტეინერით სახმელეთო და საზღვაო ტრანსპორტირებაში, არ საჭიროებს დიდი ტონაჟის ამწეებს მონტაჟისთვის, საჭიროებს საძირკვლის ბეტონის მინიმალურ დონეს მონტაჟისთვის და მონტაჟი შეიძლება განხორციელდეს მოკლე დროში. ეს დრო შესაძლოა იყოს 1-2 დღე, ოპერატორისთვის  გამოყენების სიმარტივის გამო ეს არის ყველაზე შესაფერისი ტიპის ეკონომიკური კომპაქტური ბეტონის შემრევი ქარხანა  უცხო ქვეყნებისთვის. ბეტონის ქარხნები  სამშენებლო ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწყობილობაა. ბეტონის საბოლოო სიმტკიცე, თანმიმდევრულობა და გამძლეობა დამოკიდებულია საწარმოს ეფექტურობაზე. ქარხნები აღჭურვილია  მოწინავე და კომპიუტერული დამხმარე სამუშაო სისტემით, რომელიც არეგულირებს ხრეშს, ქვიშას, ცემენტს, დანამატებს და წყლის წონას. იგი არეგულირებს თითოეულ მათგანს  რეცეპტის შერევის დროს ბეტონის მოთხოვნების მიხედვით.

ვიზიტორთა კომენტარები

ჯერ არ არის.პირველი კომენტარის გაკეთება შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ფორმის საშუალებით..

Whatsapp
Mussan Concrete Plant
Mussan Concrete Plant
Გამარჯობა, რით შემიძლია დაგეხმაროთ?