trenarfrgeorgiaru

მობილური ბეტონის ქარხანა

მობილური ბეტონის ქარხანა

მობილურიბეტონისქარხანა არის პორტატული ნაგებობა, სადაც ნედლეული  როგორიცაა ქვიშა და ხრეში, იწარმოება ცემენტისა და წყლის გარკვეული პროპორციებით შერევით და მზადდება შერეული ბეტონი. ბეტონისთვის საჭირო ნედლეული მიიღება მაღაროებიდან და კარიერებიდან, ისინი გადიან  გარკვეულ  ეტაპებს, რათა გახდეს მზა ბეტონი. მობილურ ობიექტებს, სადაც ეს ეტაპები ხორციელდება, ხშირ შემთცვევაში  მოძრავ ბეტონის ქარხანასაც უწოდებენ. მზა ბეტონი, ცემენტი, წყალი და ზოგიერთ შემთხვევაში, გარკვეული პროპორციებით ჰომოგენურად შერეული დანამატები არის ძირითადი სამშენებლო მასალა, რომელიც გამოიყენება ბევრ სექტორში, თავიდან მას აქვს   თხევადი სტრუქტურა, გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი ხდება მისი გამკვრივება. კომპლექსურ ქარხნებს ან ობიექტებს, რომლებიც შესაძლებელს ხდის მზა ბეტონის წარმოებას, რომელიც წარმოადგენს საბოლოო პროდუქტს, საჭირო მასალების კომბინაციით, ასევე უწოდებენ ცემენტის ქარხნებს ან მზა ბეტონის ქარხნებს, რომლებიც მოიცავენ როგორც ფიქსირებულ ბეტონის შემავსებელ  ქარხნებს, ასევე კომპაქტურ და მობილურ ბეტონის ქარხნებს. თითოეულ მათგანს აქვს გარკვეული ტიპის მახასიათებლები და აღჭირვილობა, მათგან ყველაზე პრაქტიკული არის მობილური ბეტონის ქარხანა, ისინი  ადვილად გამოსაყენებელია და გამოყენება შესაძლებელია მონტაჟიდან  რამდენიმე საათში. მისი პორტატული სტრუქტურა საგრძნობლად აადვილებს მის საჭირო ადგლიზე გადატანას.

იაფი მობილური ბეტონისქარხანა

იაფი მობილური ბეტონისქარხანა  თავისი პორტატულობის და მოსახერხებელი გამოყენების გამო  გახდა მსხვილი კომპანიების არჩევანი. დღითიდღე იზრდება მასზე მოთხოვნა.  ბეტონის ქარხნები და აღჭურვილობა, რომელსაც ვქმნით  მზადდება  უმაღლესი ხარისხის მასალებისგან, რაც უზრუნველყოფს  მის მრავალწლიან მუშაობას. იაფი მობილური ბეტონის ქარხანა  შექმნილია ისე რომ  მას არ სჭირდება დამატებითი კვების წყარო. მარტივის მისი გამოყენება ნებისმიერ გარემოში და ის იკავებს მინიმალურ ადგილს სამუშაო მოედანზე,  იაფი მობილური ბეტონის ქარხანა ყველა ტიპის პროექტისთვისაა განკუთვნილი და  მისი მონტაჟი  მუშა მდგომარეობაში მოყვანა  ერთ დღეშია შესაძლებელი. ბენონის ქარხნების სიმძლავრე  30 მ3-დან 150 მ3-მდე მერყეობს. როგორც ხედავთ  მობილური ბეტონის ქარხნის უპირატესობები განუსაზღვრელია, იგი საშუალებას იძლევა  შეამციროთ როგორც  საწვავის გამოყენება, ასევე შრომისა და დამატებითი აღჭურვილობის ღირებულებაც.  მაღალი ტევადობა და დაბალი ღირებულება მისი ერთ ერთი უპირატესობაა, აქვს მსოფლიო სტანდარტების  ბეტონის წარმოების უნარი,  შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის მიქსერის გამოყებევა, მარტივია მისი როგორც მონტაჟი, ასევე დემონტაჟი. მისი გამოყენება და მართვა ხდება კომპიუტერული სისტემის  დახმარებით, იგი იძლევა შესაძლებლობას აკონტროლოთ როგორც   წარმოების პროცესი, ასევე შეამციროთ  შრომის ხარჯები.

ვიზიტორთა კომენტარები

ჯერ არ არის.პირველი კომენტარის გაკეთება შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ფორმის საშუალებით..

Whatsapp
Mussan Concrete Plant
Mussan Concrete Plant
Გამარჯობა, რით შემიძლია დაგეხმაროთ?