trenarfrgeorgiaru

თურქული ბეტონის ქარხნები

21.02.2022
718
თურქული ბეტონის ქარხნები

თურქული ბეტონის ქარხნები გამოიყენება მაღალი ხარისხის ბეტონის წარმოებისთვის სხვადასხვა სამშენებლო პროგრამებში, როგორიცაა საბინაო,  გზების და ხიდების მშენებლობა. არსებობს  კომპაქტურ და სტაციონალურ ბეტონის ქარხნებს, რომლებიც განკუთვნილია სხვადასხვა აპლიკაციისთვის, და რომლებიც  გთავაზობენ  სპეციალურ გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა ტიპის ბეტონისთვის.

თურქული ბეტონის ქარხნები  გამოიყენება მაღალი ხარისხის ბეტონის მასიური წარმოებისთვის, რომელიც გამოიყენება ყველა სახის პროექტში. როგორც მოგახსენეთ მისი დამზადება შესაძლებელია 3 სხვადასხვა ტიპში: მობილური, კომპაქტური და ფიქსირებული აპლიკაციისა და პროექტის მიხედვით. თითოეულ ტიპს აქვს განსხვავებული უპირატესობები და შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად. მობილური ბეტონის ქარხნები შექმნილია ბორბლიან, ბუქსირებად შასზე მაქსიმალური მობილურობისა და სწრაფი ინსტალაციისთვის. მობილური გადამრთველები შესანიშნავად ადაპტირდება მოკლევადიან პროექტებთან და ადგილმდებარეობის ხშირ ცვლილებებთან და ყველაზე დიდი უპირატესობა ის არის, რომ მათი მარტივად დაყენება შესაძლებელია მხოლოდ 1-2 დღეში, მინიმალური საძირკვლით ან მის გარეშე. ხოლო კომპაქტური ბეტონის ქარხნების ტრანსპორტირება შესაძლებელია კონტეინერით, იკავებს მცირე ადგილს და შეიძლება დამონტაჟდეს მოკლე დროში წინასწარ აწყობილი და დაყენებული საკაბელო სტრუქტურის წყალობით. ეს მოდულური დიზაინი ასევე აერთიანებს როგორც მობილური ასევე სტაციონალური ბეტონის ქარხნების უპირატესობებს.

ბეტონის ქარხნის თურქი მწარმოებლები

ბეტბეტონის ქარხნის თურქი მწარმოებლები ბეტონის ზოგიერთ  ქარხანაში  იყენებს საკუთარ წარმოების  მიქსერებს. თითქმის ყველა მიქსერი ძალიან გამძლეა მათი შემრევი  სისტემით, ისინი წარმოადგეს  გძელვადიანი   გამოყენების მიქსერებს, რომელებიც მათი კომპაქტური სტრუქტურით ანხორციელებენ  სწრაფ შერევას და  უზრუნველყოფენ გამოყენების სიმარტივეს გარდა ამისა,ბეტონის ქარხნის თურქი მწარმოებლები  მიერ წარმოებული  ბეტონის ქარხნის მიქსერები,  მინიმალური სათადარიგო ნაწილების საჭიროების გამო განსაკუთრებით სასურველია იმ ქვეყნებში, სადაც ინდუსტრია არ არის განვითარებული ან ნაკლებად არის განვითარებული. ბეტონის ქარხანას თავისი აღჭურვილობა აქვს და ეს აღჭურვილობა მოიცავს  მიქსერის კვების ჯგუფს და  მთლიან ბუნკერს, ბეტონის მიქსერს და ცემენტის სილოსს. ბეტონის ქარხნები შექმნილია  სრული სიმძლავრით მუშაობისთვის  ნებისმიერ გარემოში; მიქსერის მიმწოდებელი ლენტი, ნედლეულის ბუნკერი, ნედლეულის საწონი ლენტი, ცემენტის სილოსები, ბეტონის მიქსერი და ავტომატიზაციის სისტემა ეს ყველაფერი არის ზოგადი აღჭურვილობა, რომელიც ქმნის ზემოთ აღნიშნულ ბეტონის ქარხანას.  ძირითადად იწარმოება სამი სხვადასხვა ტიპის ბეტონის ქარხნები, როგორცა  სტაციონარული (ფიქსირებული) ბეტონის ქარხნები, მობილური ბეტონი ქარხნები და კომპაქტური ბეტონის ქარხნები. ფიქსირებულ  ბეტონის ქარხნებს  უპირატესობას ანიჭებენ ხშირი და დატვირთული სამუშაოების დროს  მაშინ  როცა  ხშირი გადაადგილება არ არის საჭირო.

ბეტონის ქარხნები თურქეთი

ბეტონის ქარხნები თურქეთი; ბეტონის ქარხნების  ძირითადი შასი უზრუნველყოფს მაღალ გამძლეობას, უსაფრთხო ტრანსპორტირებას, ხანგრძლივ მუშაობას და ზუსტ აწონვას აწონვის ჯგუფში ვიბრაციების მინიმუმამდე შემცირებით. საკონტროლო კაბინა არის შასის ნაწილი და უზრუნველყოფს შესანიშნავ ვიზუალს  და სწრაფ ინსტალაციას. ადვილია მათი  ტრანსპორტირება, რაც თავის მხრივ მინიმუმამდე ამცირებს ხარჯებს. ბეტონის ქარხნის ტრანსპორტირება  შესაძლებლობას გაძლევთ, იქონიოტ თქვენთვის სასურველი ბეტონის ქარხანა  შორ მანძილზეც.ბეტონის ქარხნები თურქეთი გამოირჩევა  ნედლეულის მაღალი შენახვის მოცულობით, კომპაქტური ბეტონის ქარხანას მოყვება ცალკე მაღალი ნედლეულის  შესანახი ბუნკერები. მიუხედავად იმისა, რომ  სიმძლავრე შემოთავაზებულია სტანდარტულად, უფრო მაღალი სიმძლავრის ვარიანტებიც არის ხელმისაწვდომი. ნედლეულის  ბუნკერებს აქვთ 2 ან 4 ჰაერის წნევის ნაკადის  ფლაპები, რომლებიც იგივეა რაც ფიქსირებული მოდელის ბუნკერები და დამოუკიდებლად კონტროლდება თითო განყოფილებაში.  კომპაქტური ბეტონის ქარხანა შექმნილია ინსტალაციის დროს ადგილზე შესასრულებელი სამუშაოების შესამცირებლად და საფუძვლიანად გამოცდილია საწარმოო ობიექტებში. აღჭურვილობის მიხედვით, კომპაქტური ბეტონის შემრევი ქარხანა შეიძლება დამონტაჟდეს 6-7 დღეში.  ზოგიერთ მათგანს აქვს დასაკეცი ნედლეულის  კვების ლენტი, რითაც ნედლეული  გადატანის დრო მცირდება და დასაკეცი სტრუქტურა უზრუნველყოფს სწრაფ და მარტივ ინსტალაციას კომპაქტურ ტრანსპორტირებასთან ერთად.

თურქული ბეტონის ქარხნის კომპანიები

თურქული ბეტონის ქარხნის კომპანიები; ცემენტის სილოსები უკვე დიდი ხანია აღარ არის ბეტონის ქარხნის მხოლოდ შემადგენელი ნაწილი. მათი დიაპაზონი იმდენად  გაფართოვდა, რომ ახლა ეს არის ცალკე დიდი ფართობი, რომელსაც შეუძლია დააკმაყოფილოს ნებისმიერი მომხმარებლის  მოთხოვნილებები, რომლებსაც სჭირდებათ ნაყარი მასალების შესანახი საწყობი. თურქული ბეტონის ქარხნის კომპანიები და დიზაინერმა ინჟინრებმა შეიმუშავეს და წარმოებაში ჩაუშვეს სილოსების ხაზი სხვადასხვა ხაზი, რამაც შესაძლებელი გახადა უზარმაზარი კომპლექსების შექმნა ცემენტის შენახვისა და შემდგომი ტრანსპორტირებისთვის. ასეთი მასშტაბის წარმოება მოითხოვს მაღალ და ზუსტ კონტროლს წარმოებულ პროდუქტებზე. ყოველი სილოსის აბსოლუტურად ყველა შედუღებული ნაწილი  საფუძვლიანად არის შემოწმებული  და სერტიფიცირებული  ტესტირების ლაბორატორიის მიერ. სილოსებს აქვთ მაღალი სიზუსტის გეომეტრია, 1მმ-ზე ნაკლები ცდომილით, არ ექვემდებარება კოროზიას და აქვთ მაღალი ხარისხის სრულად დალუქული ნაკერი. სილოსზე , როგორც დამატებითი ვარიანტი, შეიძლება დამონტაჟდეს სატვირთო უჯრედების ნაკრები, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად გაზომოთ ცემენტის მასა სილოში და უზრუნველყოთ სრული კონტროლი, აღმოფხვრა ქურდობის შესაძლებლობა. ამ მასშტაბებზე, თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ მასალის მიღება და შეძლოთ თითოეული ციკლის ოპერაციების ისტორიის შენახვა, ჩვენება და დაბეჭდვა.

თურქეთის ბეტონის ქარხნის ფასები

თურქეთის ბეტონის ქარხნის ფასები; ბეტონი არის წამყვანი სამშენებლო მასალა. ცემენტის, წყლის, ქვიშისა და ხრეშის  საფუძველზე დაფუძნებული თანამედროვე სამშენებლო მასალა დაპატენტდა 1844 წელს. თანამედროვე ბეტონის ქარხანა არის ძირითადი და დამხმარე აღჭურვილობის კომპლექსი, წარმოების ადგილები, რომლებიც განკუთვნილია ნედლეულის შესანახად და დასამუშავებლად ბეტონის ნარევების წარმოებისთვის. ბეტონის ქარხნის მუშაობის პრინციპია შემდეგი ძირითადი ნაბიჯების შესრულება: ბეტონის წარმოებისთვის აუცილებელი კომპონენტების მიღება, მათი შენახვა. ნედლეულის მიწოდება სტანდარტებით განსაზღვრული ბეტონის ნარევის რეცეპტის მკაცრი დაცვით. კომპონენტების საფუძვლიანი შერევა და მზა ნარევის გამოშვება. თურქეთის ბეტონის ქარხნის ფასები განისაზღვრება ქარხნის სტრუქტურიდან გამომდინარე. ისინი  უწყვეტად  და ციკლურად მუშაობენ. პირველი ტიპის საწარმოები ორიენტირებულია ბეტონის ნარევის უწყვეტ წარმოებაზე, მეორე – პარტიულ წარმოებაზე. უწყვეტ ინსტალაციაში ძირითადი წარმოების საფეხურები ხორციელდება ერთდროულად და მუდმივად. ციკლური აღჭურვილობის მუშაობა გულისხმობს დატვირთვის, შერევისა და გადაზიდვის ოპერაციების პერიოდულ განმეორებას.ბეტონის ქარხნის მოწყობილობა დამოკიდებულია მზა პროდუქტის მოთხოვნებზე: ხარისხი, ბრენდი, დაგეგმილი მოხმარების მოცულობა, გამოყენების სეზონურობა, მოხმარებული რესურსების ხელმისაწვდომობა და სხვა ფაქტორები. ტექნოლოგიური ციკლების ტიპის მიხედვით, ისინი იყოფა მზა ბეტონის და მშრალ ნარევებად.

ჩვენს მიერ წარმოებული სხვა ბეტონის ქარხნების სანახავად ეწვიეთ mussangroup.com/ge/ გვერდს, ხოლო დანადგარებისთვის ge.mussanmachine.com გვერდს

ვიზიტორთა კომენტარები

ჯერ არ არის.პირველი კომენტარის გაკეთება შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ფორმის საშუალებით..

Whatsapp
Mussan Concrete Plant
Mussan Concrete Plant
Გამარჯობა, რით შემიძლია დაგეხმაროთ?